O klubu - Valtický golfový klub

Přejít na obsah


HISTORIE


  Prvotní myšlenka založit vlastní klub v břeclavském regionu vznikla ke konci roku 2009. V té době se dostalo několik členů bývalého brněnského klubu GKAB do nepříjemné situace. Vzhledem k tomu, že klub GKAB zanikl, byli jsme nuceni po letech hledat nové domovské hřiště. Nejbližší hřiště, kde bychom se mohli stát členy, je cca 60km daleko, což je pro pravidelnou hru a účast na klubovém životě dosti nepraktické. A tak jsme se začali zabývat myšlenkou založení vlastního klubu a vybudování hřiště.


SOUČASNOST


   Občanské sdružení "Valtický golfový klub" bylo registrováno u Ministerstva vnitra dne 13. 9. 2010. Na první valné hromadě byl zvolen 5-ti členný výbor a předseda klubu pan Václav Zechmeister. Klub má k dnešnímu dni 15 registrovaných členů.


ČINNOST KLUBU


  
Pro členy a příznivce našeho klubu pořádáme pravidelné sportovní a společenské akce. Setkáváme se při pravidelných novoročních odpalech, zahajovacích, ukončovacích a dalších tematických turnajích. Pořádáme golfové zájezdy po zajímavých hřištích a turnajích, celoroční klubovou soutěž a od roku 2010 i otevřené mistroství klubu na rány. V roce 2011 se například klubového mistroství zúčastnilo úctyhodných 40 hráčů.
 Dále pracujeme na vytvoření reprezentačního družstva, které by bylo schopno bojovat v soutěži družstev v rámci ČGF.
 


ZÁZEMÍ


  
Valtiký golfový klub klub má k dispozici v budovaném golfovém areálu "Pískovna" ve Valticích klubovnu a driving range. Během zimy máme plně k dispozici prostory Indoor Centra v Břeclavi se 7-mi a 18-ti metrovými odpališti, golfovým simulátorem, posilovnou, sociálním zařízením a moderní klubovou místností. S oběma subjekty máme exkluzivní smlouvy, které nám zajišťují v plné míře jejich používání pro činnost a program našeho klubu.


VÝSTAVBA GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ


  
V rámci rekultivace dobývacích prostor probíhá v areálu pískovny ve Valticích realizace vlastního golfového hřiště. Je zpracována kompletní projektová dokumentace 9-ti jamkového hřiště včetně tréninkových prostor. V současné době je k dispozici driving range a probíhá modelace 4 jamek, které by měly být letos osety. Rovněž by měl být letos zprovozněn putting green. Areál se však nachází v lokalitě zahrnuté do již 2 roky projednávané změny územního plánu obce Valtice. Z tohoto důvodu některé kroky  nemůžeme činit tak rychle, jak bychom si přáli.

NÁŠ PŘÍNOS GOLFU A ČGF


  

 Domnívámese, že podstata našeho sdružení je založena na tradičních "klubových" zásadách lidí, kterým učaroval golf a kteří ctí jeho pravidla. Pracujeme na rozšiřování povědomí o golfu v našich panenských končinách a rozšiřování počtu aktivních golfistů. Zároveň bychom chtěli, po dobudování hřiště, nabídnout ostatním golfistům přívětivost a malebnost našeho regionu ať už při hře samotné, nebo při poznávání našich tradic a dobrého vína.

Návrat na obsah